Ligging

Schenkeldijk


De buurtschap Schenkeldijk ligt in een uiterste, zuidwesten hoek van de voormalige gemeente ‘s-Gravendeel en zuid oosten van het buurtschap Mookhoek, als een langgerekte lintbebouwing rond de V-vormige gelijknamige dijk, met halverwege, in de bocht van de dijk, een bescheiden komvorming rond de Zweedsestraat. Dit (grootste) deel van de buurtschap viel t/m 2018 onder de gemeente Binnenmaas.
Ten zuiden van de genoemde bocht, grenzend aan de bebouwde kom van de kern, ligt nog een handvol panden aan de Kooilandsedijk en de aangrenzende Noord Kavelsedijk, en ten zuidoosten daarvan nog een handvol panden aan de Meeuwenoordseweg.
Deze kleine delen van de buurtschap vielen t/m 2018 onder de gemeente Strijen (de grens tussen beide gemeenten liep ter plekke Zuiden langs de Schenkeldijk en de Meeuwenoordseweg) en vallen voor de postadressen onder het gelijknamige dorp.

Statistische gegevens
In 1840 omvat de buurtschap Schenkeldijk 45 huizen met 360 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Geschiedenis
In den beginne
De Schenkeldijk is aangelegd tussen 1600 en 1603, bij de inpoldering van de Mookhoeksepolder en Trekdam. Prins Maurits heeft bevel gegeven tot het bouwen van een redoute, op de plek waar nu het huis met nummer 95 staat. Hoe deze redoute er precies uit heeft gezien is niet bekend, maar een vrij algemene beschrijving is dat het een soort fort, schans of aarden wal was, vanwaar men de wijde omgeving kon overzien.
In het geval van onze redoute weten we wel dat het geen aarden wal was, maar wel iets meer om handen had. Men stuitte bij het aanleggen van de waterleiding in 1914 namelijk op de stenen resten. Deze zitten er nog steeds.

Komvorming
Lange tijd omvatte de buurtschap enkel de lintbebouwing aan de Schenkeldijk. Na de Watersnoodramp van 1953 is in de ‘oksel’ van de dijk een kerntje ontstaan, met o.a. de Zweedsestraat. In 1953 zijn er veel houten ‘noodwoningen’ uit Zweden gekomen om de woningnood door de watersnoodramp in deze regio te lenigen. In veel dorpen en buurtschappen waar dat het geval is geweest, is dat, zoals ook hier, nog aan de straatnaamgeving te zien.

Voorzieningen
Tot 1865 is er geen school in de buurtschap. De kinderen gaan gezamenlijk met de jeugd uit Mookhoek naar een klein schooltje, dat later postkantoor en nog later schilderswinkel wordt. In genoemd jaar krijgt het buurtschap een eigen school. Het gebouw brandt in 1875 af. Daarna wordt tijdelijk les gegeven in een houten schuur op Schenkeldijk 9. In 1883 wordt de school herbouwd. Aanvankelijk wordt de school ook gebruikt voor buurtactiviteiten.
In 1960 wordt buurthuis Ronduit gerealiseerd. In de loop der jaren raken beide gebouwen verouderd. In 1985 komt er een nieuw complex voor de huisvesting van zowel Basisschool Juliana, buurthuis Ronduit als de peuterspeelzaal. In 2018 is Basisschool Juliana opgeheven omdat zij kennelijk te klein was geworden. De school is gefuseerd met de school in buurdorp Mookhoek, waar de kinderen sinds schooljaar 2018-2019 naar school gaan.
De naast het buurthuis gelegen school is inmiddels afgebroken, maar het buurthuis is gelukkig blijven bestaan en wordt tot de dag van vandaag nog intensief gebruikt.